Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
3. FEJEZET : RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS
2. SZAKASZ - MÁSODIK OLVASAT

69. cikk : A Tanács álláspontjához kapcsolódó módosítások elfogadhatósága

1.   Az illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a Tanács álláspontjához kapcsolódó módosításokat terjeszthet a plenáris ülés elé megfontolásra.

2.   A Tanács álláspontjához kapcsolódó módosítás csak abban az esetben fogadható el, ha összhangban van a 169. és a 170. cikkel, és ha az alábbiakra irányul:

(a)   a Parlament első olvasata során elfogadott álláspont részleges vagy teljes visszaállítása; vagy

(b)   a Tanács és a Parlament közötti megegyezés elérése; vagy

(c)   a tanácsi álláspont szövege egy olyan részének módosítása, amelyet az első olvasatkor benyújtott javaslat nem tartalmazott, vagy amely tartalmában attól eltér; vagy

(d)   a Parlament álláspontjának első olvasatban való elfogadása óta felmerült új ténybeli vagy jogi helyzet figyelembevétele.

Az Elnök módosítást elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak nyilvánító határozata nem vitatható.

3.   Ha az első olvasat óta új választásokat tartottak, a 63. cikk alkalmazására azonban nem került sor, az Elnök az elfogadhatóság (2) bekezdésben megállapított korlátozásainak feloldásáról határozhat.

Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat