Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
3 SKYRIUS : ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
2 SKIRSNIS - ANTRASIS SVARSTYMAS

69 straipsnis : Tarybos pozicijos pakeitimų priimtinumas

1.   Atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali teikti svarstyti plenariniame posėdyje pakeitimus dėl Tarybos pozicijos.

2.   Priimtini tik tie Tarybos pozicijos pakeitimai, kurie atitinka 169 ir 170 straipsnius ir kuriais siekiama:

(a)   visiškai ar iš dalies atkurti Parlamento pirmojo svarstymo metu priimtą poziciją;

(b)   kompromiso tarp Tarybos ir Parlamento;

(c)   iš dalies pakeisti Tarybos pozicijos teksto dalį, kuri nebuvo įtraukta į pirmojo svarstymo metu pateiktą pasiūlymą ar kurios turinys skyrėsi nuo pirmojo svarstymo metu pateikto pasiūlymo turinio, arba

(d)   atsižvelgti į naują faktą ar naują teisinę situaciją, atsiradusius priėmus Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą.

Parlamento pirmininko sprendimas dėl pakeitimų priimtinumo ar nepriimtinumo yra neginčijamas.

3.   Jei po pirmojo svarstymo įvyko nauji rinkimai, bet nebuvo pritaikytas 63 straipsnis, Parlamento pirmininkas gali nuspręsti netaikyti apribojimų dėl pakeitimų priimtinumo, numatytų šio straipsnio 2 dalyje.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika