Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 2 - DRUGA OBRAVNAVA

Člen 69 : Dopustnost predlogov sprememb stališča Sveta

1.   Predloge sprememb stališča Sveta za obravnavo na plenarnem zasedanju lahko vloži pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag.

2.   Predlog spremembe stališča Sveta je dopusten le, če je skladen z določbami členov 169 in 170 in je njegov namen:

(a)   v celoti ali delno obnoviti stališče, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi, ali

(b)   doseči dogovor med Svetom in Parlamentom ali

(c)   spremeniti del besedila stališča Sveta, ki v predlog, podan v prvi obravnavi, ni bil vključen ali pa je bil vključen z drugačno vsebino, ali

(d)   upoštevati novo dejstvo ali pravno stanje, nastalo po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Predsednikove presoje dopustnosti ali nedopustnosti predloga spremembe ni mogoče izpodbijati.

3.   Če je po prvi obravnavi prišlo do novih volitev, vendar ni bilo zahteve v skladu s členom 63, lahko predsednik sklene odpraviti omejitve glede dopustnosti, določene v odstavku 2.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov