Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
3 SKYRIUS : ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
4 SKIRSNIS - TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS

70 straipsnis : Taikinimo komiteto sušaukimas

Kai Taryba informuoja Parlamentą, jog ji negali pritarti visiems Parlamento padarytiems Tarybos pozicijos pakeitimams, Parlamento pirmininkas su Taryba susitaria dėl Taikinimo komiteto pirmo posėdžio datos ir vietos. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 10 dalyje numatytas šešių savaičių terminas arba, jį pratęsus, aštuonių savaičių terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo Taikinimo komiteto posėdžio datos.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika