Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 8-a - martie 2019
EPUB 157kPDF 1071k
CUPRINS
APENDICE
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL II : PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE, DE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ȘI DE ALT TIP
CAPITOLUL 3 : PROCEDURA LEGISLATIVĂ ORDINARĂ
SECȚIUNEA 4 - CONCILIERE ȘI A TREIA LECTURĂ

Articolul 70 : Convocarea comitetului de conciliere

În cazul în care Consiliul informează Parlamentul că nu este în măsură să aprobe toate amendamentele acestuia la poziţia Consiliului, Preşedintele convine împreună cu Consiliul asupra unei date şi a unui loc pentru prima reuniune a comitetului de conciliere. Termenul de şase săptămâni sau, în cazul în care a fost prelungit, de opt săptămâni, prevăzut la articolul 294 alineatul (10) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, curge de la data primei reuniuni a comitetului de conciliere.

Ultima actualizare: 13 mai 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate