Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
4. FEJEZET : A KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

78d. cikk : A Parlament álláspontjának nyomon követése

1.   A kötelező erejű jogi aktus tervezetére vonatkozó parlamenti álláspont elfogadását követő időszakban az illetékes bizottság elnöke és előadója figyelemmel kíséri a jogi aktus tervezetének előrehaladását az eljárás során annak a Tanács általi elfogadásáig, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a Tanács és a Bizottság megfelelően betartsa az állásponttal kapcsolatos valamennyi kötelezettségvállalását a Parlament felé. Az illetékes bizottság elnöke és az előadója rendszeresen beszámol a bizottságnak.

2.   Az illetékes bizottság felkérheti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vitassa meg vele az ügyet.

3.   Az illetékes bizottság, ha szükségesnek tartja, a nyomon követési eljárás bármely szakaszában állásfoglalási indítványt nyújthat be, amelyben a következőket ajánlhatja a Parlamentnek:

-   hívja fel a Bizottságot a javaslat visszavonására,

-   hívja fel a Bizottságot vagy a Tanácsot, hogy az ügyet a 78e. cikk alapján utalja ismételten a Parlament elé, vagy hívja fel a Bizottságot új javaslat benyújtására, vagy

-   más, általa megfelelőnek tartott intézkedésről határozzon.

Ezt az indítványt fel kell venni az indítvány bizottság általi elfogadását követő plenáris ülés napirendtervezetébe.

Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat