Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 4 : POSEBNE DOLOČBE ZA POSTOPEK POSVETOVANJA

Člen 78d : Spremljanje stališča Parlamenta

1.   V času po sprejetju stališča Parlamenta o osnutku pravno zavezujočega akta predsednik in poročevalec pristojnega odbora spremljata napredek tega osnutka akta v postopku za njegovo sprejetje v Svetu, zlasti zato, da bi zagotovila natančno upoštevanje zavez, podanih Parlamentu s strani Sveta ali Komisije, glede njegovega stališča. Predsednik in poročevalec pristojnega odbora o tem redno poročata odboru.

2.   Pristojni odbor lahko Komisijo in Svet povabi k razpravi o zadevi.

3.   Pristojni odbor lahko kadar koli med postopkom spremljanja, če se mu zdi potrebno, vloži predlog resolucije, s katerim priporoča, da Parlament:

-   pozove Komisijo, naj umakne svoj predlog,

-   pozove Komisijo ali Svet, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu v skladu s členom 78e, oziroma pozove Komisijo, naj predloži nov predlog, ali

-   ukrepa, kakor se mu zdi primerno.

Ta predlog se uvrsti na osnutek dnevnega reda delnega zasedanja, ki sledi sprejetju predloga resolucije v odboru.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov