Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 4 : ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POSTUP KONZULTACE

Článek 78e : Opětovné postoupení Parlamentu

1.   Na žádost příslušného výboru vyzve předseda Radu, aby věc opětovně konzultovala s Parlamentem za stejných okolností a podmínek, jaké jsou uvedeny v čl. 63 odst. 1. Na žádost příslušného výboru předseda rovněž vyzve Radu, aby věc opětovně konzultovala s Parlamentem, pokud Rada podstatně změní nebo má v úmyslu podstatně změnit návrh právně závazného aktu, ke kterému Parlament původně zaujal postoj, kromě případů, kdy jde o začlenění parlamentních pozměňovacích návrhů.

2.   Předseda rovněž požádá, aby byl návrh právně závazného aktu opětovně postoupen Parlamentu za okolností stanovených v tomto článku, pokud tak Parlament rozhodne na návrh politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí