Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
4. PEATÜKK : NÕUANDEMENETLUSE ERISÄTTED

Artikkel 78e : Ettepaneku uuesti menetlemine parlamendis

1.   Vastutava komisjoni taotlusel palub president nõukogul parlamendiga uuesti konsulteerida samadel asjaoludel ja tingimustel, nagu on sätestatud artikli 63 lõikes 1. Vastutava komisjoni taotluse palub president nõukogul parlamendiga uuesti konsulteerida ka siis, kui nõukogu muudab õiguslikult siduva akti eelnõud, mille kohta parlament oma seisukoha algselt esitas, oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta, välja arvatud juhul, kui seda tehakse parlamendi muudatusettepanekute sisseviimiseks.

2.   President palub õiguslikult siduva akti eelnõu saata parlamendile uuesti läbivaatamiseks käesolevas artiklis kirjeldatud asjaoludel ka siis, kui parlament seda fraktsiooni või vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete ettepanekul otsustab.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika