Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 5 — ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Член 78 : Подписване и публикуване на приетите актове

След финализирането на приетия текст в съответствие с член 193 и приложение VII и след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, актовете, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура, се подписват от председателя и от генералния секретар.

След подписването на акта генералните секретари на Парламента и на Съвета осигуряват публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност