Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 5 - PROCEDURENS AFSLUTNING

Artikel 78 : Undertegnelse og offentliggørelse af vedtagne retsakter

Retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, undertegnes af formanden og generalsekretæren, efter at den vedtagne tekst har fået sin endelige udformning i henhold til artikel 193 og Bilag VII, og efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt.

Efter undertegnelse af retsakter foranlediger Parlamentets og Rådets generalsekretærer, at retsakten offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik