Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Ožujka 2019.
EPUB 146kPDF 933k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 3. : REDOVNI ZAKONODAVNI POSTUPAK
ODJELJAK 5. - ZAKLJUČENJE POSTUPKA

Članak 78. : Potpisivanje i objavljivanje donesenih akata

Nakon finalizacije usvojenog teksta u skladu s člankom 193. i Prilogom VII. i nakon što je provjereno jesu li svi postupci propisno zaključeni predsjednik i glavni tajnik potpisuju akte koji su doneseni u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

Nakon potpisivanja akta glavni tajnici Parlamenta i Vijeća dogovaraju se o objavljivanju akta u Službenom listu Europske unije.

Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti