Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 5 - BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

Artikel 78 : Ondertekening en bekendmaking van vastgestelde handelingen

Nadat overeenkomstig artikel 193 en bijlage VII de laatste hand is gelegd aan de aangenomen tekst en is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn afgesloten, worden de volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen door de Voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend.

Na de ondertekening van de handeling zorgen de secretarissen-generaal van het Parlement en van de Raad voor de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid