Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 5 - ZAKLJUČEK POSTOPKA

Člen 78 : Podpis in objava sprejetih aktov

Ko je sprejeto besedilo dokončno oblikovano v skladu s členom 193 in Prilogo VII in ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, podpišeta predsednik in generalni sekretar.

Po podpisu akta generalna sekretarja Parlamenta in Sveta poskrbita za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov