Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 5 : KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Artikel 80 : Forenklet traktatrevision

1.   Det kompetente udvalg kan i medfør af artikel 45 og 52 i denne forretningsorden efter proceduren i artikel 48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union forelægge Parlamentet en betænkning med forslag rettet til Det Europæiske Råd om revision af alle eller en del af bestemmelserne i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Når Parlamentet høres i henhold til artikel 48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union, om forslag til afgørelse i Det Europæiske Råd om ændring af tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder artikel 79, stk. 2, i denne forretningsorden tilsvarende anvendelse. I så fald kan beslutningsforslaget kun indeholde ændringsforslag til bestemmelserne i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik