Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 5 : PERUSSOPIMUSASIAT

80 artikla : Perussopimusten yksinkertaistettu tarkistusmenettely

1.   Asiasta vastaava valiokunta voi työjärjestyksen 45 ja 52 artiklan mukaisesti antaa parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 6 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen mietinnön, johon sisältyy Eurooppa-neuvostolle osoitettuja ehdotuksia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannessa osassa olevien määräysten tarkistamiseksi kokonaan tai osittain.

2.   Kun parlamenttia kuullaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 6 kohdan mukaisesti ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan tarkistamisesta, sovelletaan työjärjestyksen 79 artiklan 2 kohtaa soveltuvin osin. Siinä tapauksessa päätöslauselmaesitykseen saa sisältyä vain Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan määräysten tarkistamista koskevia muutosehdotuksia.

Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö