Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 5 : КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 84 : Състав на Парламента

Достатъчно време преди края на парламентарния мандат Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната си комисия, съставен в съответствие с член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и с членове 45 и 52 от настоящия Правилник за дейността, да направи предложение за промяна на състава си. Проектът на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Парламента се разглежда от Парламента в съответствие с член 99.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност