Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 5 : GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 84 : Comhdhéanamh na Parlaiminte

In am trátha roimh dheireadh téarma pharlaimintigh, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascála arna tarraingt suas ag an gcoiste freagrach i gcomhréir le hAirteagal 14(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus le Riail 45 agus Riail 52, togra a dhéanamh chun a comhdhéanamh a mhodhnú. Déanfaidh an Pharlaimint an dréachtchinneadh ón gComhairle Eorpach lena mbunaítear comhdhéanamh na Parlaiminte a scrúdú i gcomhréir le Riail 99.

An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais