Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 5 : USTAVNE ZADEVE

Člen 84 : Sestava Parlamenta

Parlament lahko pravočasno pred koncem parlamentarnega obdobja predlaga spremembo svoje sestave na podlagi poročila, ki ga njegov pristojni odbor pripravi v skladu s členom 14(2) Pogodbe o Evropski uniji ter členoma 45 in 52 tega poslovnika. Osnutek sklepa Evropskega sveta o sestavi Parlamenta se preuči v skladu s členom 99 tega poslovnika.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov