Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 5 : KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Artikel 84 : Parlamentets sammansättning

I god tid före utgången av en valperiod får parlamentet, på grundval av ett betänkande som utarbetats av det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen samt artiklarna 45 och 52 i arbetsordningen lägga fram ett förslag om ändring av sin sammansättning. Europeiska rådets utkast till beslut om parlamentets sammansättning ska behandlas av parlamentet i enlighet med artikel 99.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy