Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
6 SKYRIUS : BIUDŽETO PROCEDŪROS

86a straipsnis : Metinė biudžeto procedūra

Atsakingas komitetas, atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (1) priedą, gali nuspręsti parengti pranešimą dėl biudžeto, jei mano tai esant reikalinga.

Kiti komitetai per atsakingo komiteto nustatytą terminą gali pateikti nuomones.

(1) OL C 373, 2013.12.20, p. 1.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika