Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
6. PEATÜKK : EELARVEMENETLUSED

Artikkel 91 : Eelarve lõplik vastuvõtmine

Kui president on seisukohal, et eelarve on vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 314 vastu võetud, kuulutab ta eelarve täiskogu istungil lõplikult vastuvõetuks. President korraldab eelarve avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika