Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 92 : Systém prozatímních dvanáctin

1.   Rozhodnutí Rady, kterým se povolují výdaje přesahující prozatímní dvanáctinu rozpočtových prostředků pro předchozí rozpočtový rok, je postoupeno příslušnému výboru.

2.    Příslušný výbor může předložit návrh rozhodnutí, kterým se sníží výdaje uvedené v odstavci 1. Parlament o něm rozhodne do 30 dní po přijetí rozhodnutí Rady.

3.   Parlament rozhoduje většinou hlasů všech poslanců.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí