Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
6 SKYRIUS : BIUDŽETO PROCEDŪROS

92 straipsnis : Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema

1.   Visi Tarybos sprendimai, kuriais suteikiamas leidimas viršyti laikinąją dvyliktąją biudžeto asignavimų dalį praėjusiais finansiniais metais, perduodami atsakingam komitetui.

2.    Atsakingas komitetas gali pateikti sprendimo projektą, pagal kurį siekiama sumažinti išlaidas, nurodytas 1 dalyje. Parlamentas dėl to nusprendžia per 30 dienų nuo Tarybos sprendimo patvirtinimo.

3.   Parlamentas priima sprendimą visų Parlamento narių balsų dauguma.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika