Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 7 : VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 96 : Odhad příjmů a výdajů Parlamentu

1.   Předsednictvo vypracuje předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů na základě zprávy připravené generálním tajemníkem.

2.   Předseda postoupí předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů příslušnému výboru, který vypracuje návrh odhadu příjmů a výdajů a podá zprávu Parlamentu.

3.   Předseda stanoví lhůtu pro předložení změn k návrhu odhadu příjmů a výdajů.

Příslušný výbor sdělí své stanovisko k těmto změnám.

4.   Parlament přijme odhad příjmů a výdajů.

5.   Předseda předá odhad příjmů a výdajů Komisi a Radě.

6.   Předchozí ustanovení se vztahují i na odhady příjmů a výdajů opravných rozpočtů.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí