Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
7 SKYRIUS : VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

96 straipsnis : Parlamento sąmata

1.   Remdamasis generalinio sekretoriaus parengtu pranešimu, Biuras parengia preliminarų sąmatos projektą.

2.   Parlamento pirmininkas perduoda preliminarų sąmatos projektą atsakingam komitetui, kuris parengia sąmatos projektą ir pateikia pranešimą Parlamentui.

3.   Parlamento pirmininkas nustato terminą, iki kurio galima pateikti pakeitimus dėl sąmatos projekto.

Atsakingas komitetas dėl šių pakeitimų pateikia savo nuomonę.

4.    Parlamentas patvirtina sąmatą.

5.   Parlamento pirmininkas sąmatą perduoda Komisijai ir Tarybai.

6.   Pirmiau išdėstytos nuostatos taikomos ir taisomųjų biudžetų sąmatoms.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika