Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
7 SKYRIUS : VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

97 straipsnis : Procedūra, taikoma rengiant Parlamento sąmatą

1.   Biuras ir už biudžeto klausimus atsakingas komitetas priima sprendimus dėl su Parlamento biudžetu susijusių klausimų šia eilės tvarka:

(a)   dėl personalo plano;

(b)   dėl preliminaraus projekto ir sąmatos projekto.

2.   Sprendimai dėl personalo plano priimami pagal šią procedūrą:

(a)   Biuras kiekvienais finansiniais metais parengia personalo planą;

(b)   tuo atveju, jei už biudžeto klausimus atsakingo komiteto nuomonė skiriasi nuo pradinių Biuro sprendimų, pradedama taikinimo procedūra, kurioje dalyvauja Biuras ir tas komitetas;

(c)   procedūrai pasibaigus Biuras priima galutinį sprendimą dėl personalo plano sąmatos pagal Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnio 3 dalį, nedarant poveikio sprendimų, priimtų vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsniu, taikymui.

3.   Po to, kai Biuras galutinai priima sprendimą dėl personalo plano, pradedama sąmatos rengimo procedūra. Šios procedūros etapai nurodyti Darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnyje. Taikinimo procedūra pradedama tokiu atveju, jei Biuro ir už biudžeto klausimus atsakingo komiteto nuomonės itin išsiskiria.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika