Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 9 : OVERIGE PROCEDURES

Artikel 102 : Procedures in verband met onderzoek van beoogde vrijwillige overeenkomsten

1.   Indien de Commissie het Parlement in kennis stelt van haar voornemen te onderzoeken of als alternatief voor de vaststelling van wetgeving vrijwillige overeenkomsten kunnen worden gesloten, dan kan de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 52 een verslag opstellen over de inhoudelijke kant van de zaak.

2.   Indien de Commissie aankondigt voornemens te zijn een vrijwillige overeenkomst te sluiten, dan kan de bevoegde commissie een ontwerpresolutie indienen, waarin het Parlement wordt aanbevolen het voorstel aan te nemen dan wel te verwerpen en waarin de desbetreffende voorwaarden worden uiteengezet.

Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid