Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 10 : DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

107 artikla : Asian käsittely valiokuntien yhteistyö- ja yhteiskokousmenettelyssä

1.   Jos perussäädös on hyväksytty parlamentissa 54 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, delegoitujen säädösten sekä täytäntöönpanosäädös- tai täytäntöönpanotoimenpide-ehdotusten käsittelyssä sovelletaan seuraavia lisämääräyksiä:

-   delegoitu säädös tai ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi tai -toimenpiteeksi toimitetaan asiasta vastaavalle valiokunnalle ja yhteistyöhön osallistuvalle valiokunnalle;

-    asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja asettaa määräajan, jonka kuluessa yhteistyöhön osallistuva valiokunta voi antaa ehdotuksia sen yksinomaiseen toimivaltaan tai näiden valiokuntien yhteiseen toimivaltaan kuuluvista asioista;

-   jos delegoitu säädös tai ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi tai -toimenpiteeksi kuuluu pääosin yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, asiasta vastaava valiokunta hyväksyy sen ehdotukset ilman äänestystä; jos asiasta vastaava valiokunta ei toimi näin, puhemies voi antaa luvan siihen, että yhteistyöhön osallistuva valiokunta jättää asiasta päätöslauselmaesityksen parlamentin käsiteltäväksi.

2.   Jos perussäädös on hyväksytty parlamentissa 55 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, delegoitujen säädösten sekä täytäntöönpanosäädös- tai täytäntöönpanotoimenpide-ehdotusten käsittelyssä sovelletaan seuraavia lisämääräyksiä:

-   puhemies päättää heti delegoidun säädöksen tai täytäntöönpanosäädös- tai täytäntöönpanotoimenpide-ehdotuksen vastaanottamisen jälkeen sen käsittelystä vastaavan valiokunnan tai sen käsittelystä yhdessä vastaavat valiokunnat 55 artiklassa vahvistettujen kriteerien ja asianomaisten valiokuntien puheenjohtajien mahdollisten sopimusten mukaisesti;

-    jos delegoitu säädös tai ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi tai -toimenpiteeksi on toimitettu valiokuntaan yhteiskokousmenettelyn mukaisesti, kukin valiokunta voi pyytää yhteiskokouksen koollekutsumista päätöslauselmaesityksen käsittelyä varten. Jos asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat eivät pääse sopimukseen yhteiskokouksen koollekutsumisesta, valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja kutsuu sen koolle.

Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö