Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
10 SKYRIUS : DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

107 straipsnis : Svarstymas taikant susijusių komitetų procedūrą arba bendrą komitetų procedūrą

1.   Jei Parlamentas priėmė pagrindinį teisėkūros procedūra priimamą aktą, taikydamas procedūrą, numatytą 54 straipsnyje, svarstant deleguotuosius aktus ir įgyvendinimo aktų ar priemonių projektus, taikomos šios papildomos nuostatos:

-   deleguotasis aktas arba įgyvendinimo akto ar priemonių projektas yra perduodami atsakingam komitetui ir susijusiam komitetui;

-   atsakingo komiteto pirmininkas nustato terminą, per kurį susijęs komitetas gali parengti pasiūlymus, susijusius su tik jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba su abiejų šių komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais;

-    jei deleguotasis aktas arba įgyvendinimo akto ar priemonių projektas patenka išskirtinai tik į susijusio komiteto kompetencijos sritį, atsakingas komitetas be balsavimo priima šio komiteto pasiūlymus; kitu atveju Pirmininkas gali susijusiam komitetui duoti leidimą pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl rezoliucijos.

2.   Jei Parlamentas priėmė pagrindinį teisėkūros procedūra priimamą aktą, taikydamas procedūrą, numatytą 55 straipsnyje, svarstant deleguotuosius aktus ir įgyvendinimo aktų ar priemonių projektus, taikomos šios papildomos nuostatos:

-   gavęs deleguotąjį aktą arba įgyvendinimo akto ar priemonių projektą Parlamento pirmininkas nustato, kuris komitetas yra atsakingas arba kurie komitetai yra bendrai atsakingi už jų svarstymą, atsižvelgiant į 55 straipsnyje nustatytus kriterijus ir galimus susijusių komitetų pirmininkų susitarimus;

-   jei deleguotasis aktas arba įgyvendinimo akto ar priemonių projektas buvo pateikti nagrinėti pagal bendrų komitetų procedūrą, kiekvienas komitetas gali prašyti, kad būtų sušauktas bendras posėdis siekiant išnagrinėti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Jei susijusių komitetų pirmininkams nepavyksta susitarti, bendrą posėdį sušaukia Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika