Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ III : ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАВА 2 : ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪЮЗА ВЪВ ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Член 110 : Специални представители

1.   Когато Съветът възнамерява да назначи специален представител по член 33 от Договора за Европейския съюз, по искане на компетентната комисия председателят кани Съвета да направи изявление и да отговори на въпроси относно мандата, целите и други въпроси, свързани със задачата и ролята на специалния представител.

2.   След назначаването му, но преди официалното му встъпване в длъжност, специалният представител може да бъде поканен да се яви пред компетентната комисия, за да направи изявление и да отговори на поставени от нея въпроси.

3.   В срок от два месеца от изслушването компетентната комисия може да изготви препоръки до Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, които са пряко свързани с назначението.

4.   Специалният представител се приканва да информира Парламента редовно и изчерпателно относно практическото изпълнение на мандата му.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност