Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ III : STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
ROZDZIAŁ 2 : REPREZENTOWANIE UNII NA ZEWNĄTRZ ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 110 : Specjalni przedstawiciele

1.   Jeżeli Rada postanowi mianować specjalnego przedstawiciela zgodnie z art. 33 Traktatu o Unii Europejskiej, Przewodniczący, na wniosek właściwej komisji, zwraca się do Rady o złożenie oświadczenia oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące mandatu, celów i innych istotnych aspektów zadań i roli, jaką ma pełnić przedstawiciel.

2.   Po mianowaniu specjalnego przedstawiciela, jednakże przed objęciem przez niego stanowiska, specjalny przedstawiciel może zostać poproszony o stawienie się przed właściwą komisją w celu złożenia oświadczenia i o udzielenie odpowiedzi na pytania.

3.   W terminie dwóch miesięcy od wysłuchania właściwa komisja może sporządzić dla Rady, Komisji   lub   Wiceprzewodniczącego   Komisji / Wysokiego   Przedstawiciela   Unii   do   Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zalecenia bezpośrednio dotyczące kandydata.

4.   Parlament zwraca się do specjalnego przedstawiciela o należyte i regularne informowanie Parlamentu o praktycznej realizacji jego mandatu.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności