Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ IV : ПРОЗРАЧНОСТ НА РАБОТАТА

Член 115 : Прозрачност на дейността на Парламента

1.   Парламентът осигурява максимална прозрачност на своята дейност в съответствие с разпоредбите на член 1, алинея втора от Договора за Европейския съюз, член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

2.   Разискванията на Парламента са публични.

3.   Заседанията на комисиите по принцип са публични. Въпреки това, най-късно в момента на приемане на дневния ред на определено заседание, комисиите могат да решат  да разделят дневния ред на въпросното заседание на открити и закрити за публичен достъп точки. Ако обаче заседанието се провежда при закрити врати, комисията може да реши да предостави публичен достъп до документите от заседанието.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност