Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING IV : ÖPPENHET OCH INSYN

Artikel 115 : Insyn i parlamentets verksamhet

1.   Parlamentet ska i enlighet med artikel 1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna se till att parlamentets verksamhet är så öppen som möjligt.

2.   Parlamentets överläggningar ska vara offentliga.

3.   Parlamentets utskott ska normalt hålla offentliga sammanträden. Utskotten får emellertid, senast vid den tidpunkt då föredragningslistan till ett sammanträde godkänns, besluta att dela upp föredragningslistan till det sammanträdet i ärenden som är offentliga och ärenden som ska behandlas inom stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls inom stängda dörrar får utskotten dock besluta att göra sammanträdeshandlingar tillgängliga för allmänheten.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy