Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 118α : Πολυετής προγραμματισμός

Μετά τον διορισμό της νέας Επιτροπής, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ανταλλάσσουν απόψεις και συμφωνούν σε κοινά συμπεράσματα για τον πολυετή προγραμματισμό.

Προς τον σκοπό αυτό, πριν από τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τα κοινά συμπεράσματα για τον πολυετή προγραμματισμό, ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων με τη Διάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά τους πρωταρχικούς στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητες για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Kατά την ανταλλαγή απόψεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι προτεραιότητες που παρουσιάζει ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και οι απαντήσεις των ορισθέντων Επιτρόπων κατά τις ακροάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 118.

Πριν από την υπογραφή των κοινών συμπερασμάτων ο Πρόεδρος ζητεί την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου