Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 1 : CEAPACHÁIN

Riail 118a : Cláreagrú ilbhliantúil

Ar Choimisiún nua a cheapadh, déanfaidh an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún, de bhun mhír 5 den Chomhaontú Idirinstitiúideach ar Reachtaíocht Níos Fearr, tuairimí a mhalartú agus conclúidí comhpháirteacha maidir le cláreagrú ilbhliantúil a chomhaontú.

Chuige sin, agus sula ndéanfar na conclúidí comhpháirteacha maidir le cláreagrú ilbhliantúil a chaibidliú leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún, seolfaidh an tUachtarán malartú tuairimí le Comhdháil na nUachtarán maidir leis na príomhchupsóirí beartais agus maidir leis na tosaíochtaí don téarma reachtach nua. Cuirfear san áireamh sa mhalartú tuairimí sin, inter alia, na tosaíochtaí arna dtíolacadh ag Uachtarán tofa an Choimisiúin, chomh maith leis na freagraí a thug Coimisinéirí ainmnithe le linn na n-éisteachtaí dá bhforáiltear i Riail 118.

Sula síneofar na conclúidí comhpháirteacha, lorgóidh an tUachtarán formheas Chomhdháil na nUachtarán.

An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais