Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Ožujka 2019.
EPUB 146kPDF 933k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 1. : IMENOVANJA

Članak 118.a : Višegodišnje planiranje programa

Nakon imenovanja nove Komisije Parlament, Vijeće i Komisija u skladu sa stavkom 5. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva razmjenjuju mišljenja i dogovaraju se o zajedničkim zaključcima o višegodišnjem planiranju programa.

U tu svrhu te prije pregovora s Vijećem i Komisijom o zajedničkim zaključcima o višegodišnjem planiranju programa, predsjednik održava razmjenu mišljenja s Konferencijom predsjednika o glavnim ciljevima i prioritetima politike za novo zakonodavno razdoblje. Tijekom te razmjene mišljenja uzimaju se u obzir, među ostalim, prioriteti koje je predstavio izabrani predsjednik Komisije te odgovori kandidata za povjerenike dani tijekom saslušanja iz članka 118.

Prije potpisivanja zajedničkih zaključaka predsjednik traži odobrenje Konferencije predsjednika.

Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti