Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 118a : Viacročné plánovanie

Po vymenovaní novej Komisie sa uskutoční výmena názorov medzi Parlamentom, Radou a Komisiou v súlade s odsekom 5 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, pričom sa dohodnú na spoločných záveroch o viacročnom plánovaní.

Na tento účel a pred rokovaním o spoločných záveroch o viacročnom plánovaní s Radou a Komisiou predseda Parlamentu zorganizuje výmenu názorov s Konferenciou predsedov, ktorá sa bude zaoberať hlavnými politickými cieľmi a prioritami nového legislatívneho obdobia. Pri tejto výmene názorov sa budú brať do úvahy aj priority, ktoré predložil zvolený predseda Komisie, ako aj odpovede dezignovaných členov Komisie, ktoré uviedli počas vypočutí uvedených v článku 118.

Pred podpísaním spoločných záverov predseda Parlamentu požiada Konferenciu predsedov o schválenie.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia