Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 1 : JMENOVÁNÍ

Článek 119 : Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

1.   Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi může předsedovi podat desetina všech poslanců. Pokud se o návrhu na vyslovení nedůvěry hlasovalo v předcházejících dvou měsících, je jakýkoliv nový návrh podaný méně než jednou pětinou všech poslanců nepřípustný.

2.   Návrh se označuje „návrh na vyslovení nedůvěry“ a musí být odůvodněn. Zasílá se Komisi.

3.   Předseda oznámí poslancům, že byl podán návrh na vyslovení nedůvěry, okamžitě po jeho obdržení.

4.   Rozprava k návrhu se nekoná dříve než 24 hodin poté, co bylo jeho podání oznámeno poslancům.

5.   O návrhu se hlasuje jmenovitě a nejdříve 48 hodin po zahájení rozpravy.

6.   Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, rozprava a hlasování se konají nejpozději během dílčího zasedání, které následuje po podání návrhu.

7.   V souladu s článkem 234 Smlouvy o fungování Evropské unie se návrh na vyslovení nedůvěry přijímá dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů, která představuje většinu všech poslanců Parlamentu. Výsledek hlasování je oznámen předsedovi Rady a předsedovi Komise.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí