Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 6 : MUIDEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN KUULEMINEN

139 artikla : Lausuntopyynnöt erillisvirastoille

1.   Jäsen voi jättää puhemiehelle kirjallisen lausuntopyynnön asiasta, josta Euroopan parlamentilla on oikeus pyytää lausuntoa Euroopan unionin erillisvirastolta. Tällaisia pyyntöjä voidaan jättää asianomaisen erillisviraston toiminta-ajatukseen sisältyvistä aiheista, ja niihin on liitettävä taustatiedot, joissa selvennetään käsiteltävää kysymystä ja unionin etua.

2.   Kuultuaan asiasta vastaavaa valiokuntaa puhemies joko lähettää pyynnön edelleen erillisvirastolle tai ryhtyy muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. Asiasta ilmoitetaan viipymättä pyynnön jättäneelle jäsenelle. Kaikissa puhemiehen erillisvirastoille lähettämissä pyynnöissä on ilmoitettava vastauksen antamisen määräaika.

3.   Jos erillisvirasto katsoo, ettei se pysty vastaamaan pyyntöön siinä muodossa kuin se on jätetty, tai pyytää muuttamaan sitä, sen on heti ilmoitettava asiasta puhemiehelle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kuultuaan tarvittaessa asiasta vastaavaa valiokuntaa.

Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö