Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Ožujka 2019.
EPUB 146kPDF 933k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 6. : SAVJETOVANJE S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

Članak 139. : Zahtjevi upućeni europskim agencijama

1.   Ako Parlament ima pravo podnijeti zahtjev europskoj agenciji, svaki zastupnik može predsjedniku Parlamenta podnijeti takav zahtjev u pisanom obliku. Zahtjevi se moraju odnositi na predmete koji ulaze u područje djelovanja agencije i biti popraćeni informacijama koje objašnjavaju predmet i interes Unije.

2.   Nakon savjetovanja s nadležnim odborom predsjednik prosljeđuje zahtjev agenciji ili poduzima druge odgovarajuće mjere. O tome se odmah obavještava zastupnik koji podnosi zahtjev. U svakom zahtjevu koji predsjednik pošalje agenciji navodi se rok za odgovor.

3.   Ako agencija smatra da nije u mogućnosti odgovoriti na zahtjev u obliku u kojemu je podnesen ili traži njegovu promjenu, odmah obavještava predsjednika, koji poduzima odgovarajuće mjere, po potrebi nakon savjetovanja s nadležnim odborom.

Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti