Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
6 SKYRIUS : KONSULTACIJOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

139 straipsnis : Prašymai Europos agentūroms

1.   Kai Parlamentas turi teisę pateikti prašymą Europos agentūrai, kiekvienas Parlamento narys gali raštu pateikti tą prašymą Parlamento pirmininkui. Tokie prašymai turi būti susiję su atitinkamos agentūros kompetencija, prie jų pridedama bendra informacija, paaiškinanti klausimo esmę ir Sąjungos interesą.

2.   Pasikonsultavęs su atsakingu komitetu, Parlamento pirmininkas perduoda prašymą agentūrai arba imasi kitų tinkamų veiksmų. Apie tai nedelsiant informuojamas prašymą pateikęs Parlamento narys. Visuose prašymuose, kuriuos Parlamento pirmininkas nusiunčia agentūrai, nurodomas atsakymo terminas.

3.   Jei agentūra mano negalinti atsakyti į prašymą, kaip jis yra suformuluotas, ar siekia, kad jis būtų pakeistas, ji apie tai nedelsiant informuoja Parlamento pirmininką, kuris imasi atitinkamų veiksmų, jei reikia, pasikonsultavęs su atsakingu komitetu.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika