Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 6 : POSVETOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

Člen 139 : Zahteve, naslovljene na evropske agencije

1.   Kadar ima Parlament pravico na evropsko agencijo nasloviti zahtevo, jo lahko predsedniku Parlamenta v pisni obliki poda kateri koli poslanec. Zahteve se morajo nanašati na zadeve, ki spadajo na področje pristojnosti zadevne agencije, in vsebovati informacije, ki pojasnjujejo zadevo in interes Unije.

2.   Predsednik po posvetovanju s pristojnim odborom zahtevo posreduje agenciji ali sprejme druge ustrezne ukrepe. Poslanca, ki je podal zahtevo, se takoj obvesti. V vsaki zahtevi, ki jo predsednik posreduje agenciji, se določi rok za odgovor.

3.   Če agencija meni, da ne more odgovoriti na zahtevo v obliki, kot je bila predložena, ali če želi spremembo oblike, o tem nemudoma obvesti predsednika, ki sprejme vse ustrezne ukrepe, po potrebi po posvetovanju s pristojnim odborom.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov