Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VI : VZTAHY S VNITROSTÁTNÍMI PARLAMENTY

Článek 143 : Konference parlamentních výborů pro  záležitosti Unie (COSAC)

1.   Na návrh předsedy Konference předsedů jmenuje členy parlamentní delegace v COSAC a může jim udělit zmocnění. V čele delegace je místopředseda Evropského parlamentu odpovědný za udržování vztahů s vnitrostátními parlamenty a předseda výboru příslušného pro ústavní záležitosti.

2.   Ostatní členové delegace jsou vybíráni s ohledem na věci, které se mají projednávat na zasedání COSAC, a jsou mezi nimi pokud možno zástupci výborů příslušných pro tyto záležitosti.

3.   Při výběru členů delegace se přihlíží  k celkové politické rovnováze v Parlamentu.

4.   Po každém zasedání COSAC předloží delegace zprávu Konferenci předsedů.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí