Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI ANTRAŠTINĖ DALIS : RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS

143 straipsnis : Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC)

1.   Parlamento pirmininko siūlymu Pirmininkų sueiga skiria savo delegacijos narius į COSAC ir gali jiems suteikti įgaliojimus. Delegacijai vadovauja Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas, kuris yra atsakingas už ryšių su nacionaliniais parlamentais palaikymą, ir komiteto, atsakingo už konstitucinius reikalus, pirmininkas.

2.   Kiti delegacijos nariai parenkami atsižvelgiant į COSAC posėdžio metu svarstomą sritį ir, kiek įmanoma, įtraukiami už atitinkamas sritis atsakingų komitetų atstovai.

3.   Parenkant delegacijos narius, tinkamai atsižvelgiama į Parlamento bendrą politinę pusiausvyrą.

4.   Po kiekvieno COSAC posėdžio delegacija Pirmininkų sueigai pateikia ataskaitą.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika