Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI OSA : SUHTED LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA

Artikkel 144 : Parlamentide konverents

Esimeeste konverents nimetab parlamendi delegatsiooni liikmed, kes osalevad konverentsil või muul sarnasel üritusel, millel osalevad parlamentide esindajad ja annab asjaomasele delegatsioonile tegutsemisvolitused, mis vastavad asjakohastele Euroopa Parlamendi resolutsioonidele. Delegatsioon valib endale juhi ja vajaduse korral ühe või mitu asejuhti.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika