Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 1 : PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 146 : Indkaldelse af Parlamentet

1.   Parlamentet træder i overensstemmelse med artikel 229, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde sammen uden indkaldelse den anden tirsdag i marts hvert år. Det fastsætter selv varigheden af de mødefri perioder inden for sessionen.

2.   Parlamentet træder endvidere sammen uden indkaldelse den første tirsdag efter udløbet af et tidsrum på en måned regnet fra slutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i akten af 20. september 1976.

3.   Formandskonferencen kan ændre varigheden af de i henhold til stk. 1 fastsatte mødefri perioder ved en begrundet afgørelse, som skal træffes mindst to uger før den af Parlamentet oprindeligt fastsatte dato for genoptagelse af sessionen. Datoen for genoptagelse af sessionen kan dog ikke udskydes mere end to uger.

4.   Efter anmodning fra et flertal af Parlamentets medlemmer eller efter anmodning fra Kommissionen eller Rådet indkalder formanden Parlamentet til ekstraordinært møde efter at have hørt Formandskonferencen.

I tilfælde af uopsættelighed kan formanden endvidere med Formandskonferencens samtykke indkalde Parlamentet til ekstraordinært møde.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik