Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
1. PEATÜKK : PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD

Artikkel 146 : Parlamendi kokkukutsumine

1.   Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 esimesele lõigule tuleb parlament kutsumiseta kokku iga aasta märtsi teisel teisipäeval. Parlament otsustab ise istungjärgu katkestuste kestuse.

2.   Lisaks tuleb parlament kutsumiseta kokku esimesel teisipäeval pärast ühe kuu möödumist 20. septembri 1976. aasta akti artikli 10 lõikes 1 nimetatud ajavahemiku lõpust.

3.   Esimeeste konverents võib põhjendatud otsusega muuta lõike 1 alusel määratud katkestuste kestust vähemalt kaks nädalat enne istungjärgu jätkumise kuupäeva, mille parlament on varem kindlaks määranud. Istungjärgu jätkumise kuupäeva ei tohi edasi lükata rohkem kui kahe nädala võrra.

4.   Parlamendi liikmete enamuse, Euroopa Komisjoni või nõukogu taotlusel, kutsub president pärast nõupidamist esimeeste konverentsiga parlamendi erandkorras kokku.

Presidendil on õigus esimeeste konverentsi heakskiidul parlamenti erandkorras kokku kutsuda ka kiireloomulistel juhtudel.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika