Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 1 : SEISIÚIN NA PARLAIMINTE

Riail 146 : Comóradh na Parlaiminte

1.   I gcomhréir leis an gcéad mhír d’Airteagal 229 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tiocfaidh an Pharlaimint le chéile, gan aon ghá lena comóradh, an dara Máirt de mhí an Mhárta gach bliain. Socróidh an Pharlaimint féin fad na dtréimhsí a gcuirfear an seisiún ar atráth lena linn.

2.   Ina theannta sin, tiocfaidh an Pharlaimint le chéile, gan aon ghá lena comóradh, an chéadMháirt tar éis tréimhse míosa a bheith caite ó dheireadh na tréimhse dá dtagraítear in Airteagal

3.   Féadfaidh Comhdháil na nUachtarán, agus a cuid cúiseanna á lua aici, fad na dtréimhsí a mbeidh an seisiún ar atráth lena linn, arna socrú de bhun mhír 1, a athrú dhá sheachtain ar a laghad roimh an dáta a bheidh socraithe roimhe sin ag an bParlaimint chun athchromadh ar an seisiún. Ní chuirfear an dáta chun athchromadh ar an seisiún siar níos faide ná dhá sheachtain, áfach.

4.   Ar iarraidh ó thromlach de na Feisirí a chomhdhéanann í nó ar iarraidh ón gCoimisiún nó ón gComhairle, déanfaidh an tUachtarán, tar éis dul i gcomhairle le Comhdháil na nUachtarán, an Pharlaimint a chomóradh ar bhonn eisceachtúil.

Pharlaimint a chomóradh i gcásanna práinne.Beidh sé de cheart ag an Uachtarán, le formheas Chomhdháil na nUachtarán, an

An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais