Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
1. NODAĻA : PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS

146. pants : Parlamenta sasaukšana

1.   Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 229. panta pirmo daļu Parlaments bez īpaša paziņojuma sanāk katru gadu marta otrajā otrdienā. Parlaments pats nosaka, cik ilgi būs pārtraukumi starp gadskārtējām sesijām.

2.   Turklāt, Parlaments bez īpaša paziņojuma sanāk pirmajā otrdienā pēc tam, kad ir pagājis viens mēnesis kopš perioda, kas noteikts 1976. gada 20. septembra Akta 10. panta 1. punktā.

3.   Priekšsēdētāju konference, minot pamatotus iemeslus, var grozīt to pārtraukumu ilgumu, kuri ir noteikti saskaņā ar 1. punktu, vismaz divas nedēļas pirms Parlamenta iepriekš noteiktās gadskārtējās sesijas atsākšanas dienas. Tomēr sesijas darba atsākšanu drīkst atlikt ne ilgāk kā uz divām nedēļām.

4.   Pēc Parlamenta deputātu vairākuma, Komisijas vai Padomes pieprasījuma Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar Priekšsēdētāju konferenci sasauc Parlamentu ārpus kārtas.

Steidzamos  gadījumos  ar  Priekšsēdētāju  konferences  piekrišanu  Parlamenta  priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt Parlamentu ārpus kārtas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika